Stjärnsunds ÄSO

Älgskötselområde inom Gävle Dala VFO
Stjärnsunds ÄSO - www.saso.se

Dokumentarkiv

Spillningsinventering

Fältblankett och Kartor (1-49) »
Fältblankett och kartor (50-100) »

Mötesprotokoll

Årsmotesprotokoll SÄSO 2018 »
Årsmötesprotokoll 2017-08-31 »
Årsmötesprotokoll Stjärnsunds Älgskötselområde 2016 »
Anteckningar förda vid samrådsmöte 2016-04-14 »
Årsmötesprotokoll Stjärnsunds Älgskötselområde 2016 »
Anteckningar förda vid samrådsmöte 2016-04-14 »
Styrelsemöte Stjärnsunds Äso 2015-10-29 »
Årsmötesprotokoll Stjärnsunds älgskötselområde 2015 »
Styrelsemöte Stjärnsunds Äso 2015-07-21 »
Styrelsemöte Stjärnsunds Äso 2014-11-30 »
Avstämmningsmöte 2014-11-18 »
Extra_årsmöte 2014-10-07 »
Styrelsemöte Stjärnsunds-ÄSO 2014-10-01 »
Årsmötesprotokoll Stjärnsunds älgskötselområde 2014 »
Styrelsemöte 2014-08-05 »
Styrelsemöte 2014-03-12 »
Avstämmningsmöte älgjakten 2013-11-14 »
Årsmötesprotokoll Stjärnsunds älgskötselområde 2013 »
Styrelsemöte 2013-08-06 »
Styrelsemöte 2013-05-06 »
Protokoll älgmöte 2012-11-15 sida 1 »
Protokoll älgmöte 2012-11-15 sida 2 »
Protokoll älgmöte 2012-11-15 sida 3 »
Mötesprotokoll Styrelsemote 12-11 2012 »
Årsmötesprotokoll Stjärnsunds älgskötselområde 2012 »
Mötesprotokoll december 2011 sid 1 »
Mötesprotokoll december 2011 sid 2 »
Årsmötesprotokoll Sjärnsunds älgskötselområde 2011 »
Mötesprotokoll juni 2011 003 »
Mötesprotokoll juni 2011 002 »
Årsmötesprotokoll Stjärnsunds Älgskötselområde 2010 »

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2013 »

Tilldelning

Tilldelning 2016 »
Tilldelning 2015 »
Bestammelser 2014 ver.2 »
Avskjutning 2014 »
Älgfördelning och regler 2013 »
Tilldelning Älgjakten 2011-2012
Älgtilldelning 2010 »
Avskjutning / Tilldelning 2010 – 2011 »

Avskjutningsregler

Tilldelning och avskjutningsregler älgjakten 2018 »
Tilldelning-2018_19Avskjutningsregler för Stjärnsunds ÄSO 2015 »

Övrigt

Taggobs Tjur 2014 »
Tjurobs rev2 »
Stjarnsund spilln karta 2013 »
Tjurobs taggar 2012 »
Den nya älgförvaltningen »
Kontaktlista Jaktlag Stjärnsunds älgskötselområde 2015 »
Detta gäller vid redovisning av älgobs »
Tjur och taggobservationer 001 »
Åldersbedömning älg »
Taggobs Stjärnsunds Äso 2013 »

Älgskötselplan

Älgskötselplan 2015 2017 »
Älgskötselplan 2013 2015 »
Älgskötselplan 2012 2014 »