Stjärnsunds ÄSO

Älgskötselområde inom Gävle Dala VFO
Stjärnsunds ÄSO - www.saso.se

Årsmöte för Stjärnsunds ÄSO

Bästa jaktkamrater!

Det är dags att ha årsmöte för Stjärnsunds ÄSO.

Dag: 31 augusti

Tid: 19:00

Plats: Landbohage, Långshyttans idrottsplats.

Just nu har vi en dialog med länsstyrelsen som inte riktigt tycker som oss. Vi vill revidera vår plan till att ha en avskjutning på runt 4,0 älgar/1.000 ha. Vi motiverar detta med att älgobs och spillningsinventering inte visar på att älgstammen inte minskar ner mot plan målet som är ca 8,0 älgar/1.000 ha. Ansvariga på länsstyrelsen har just nu semester och beräknas vara tillbaka kommande vecka.

Beroende på länsstyrelsens beslut så kommer vi styrelsen att ta fram förslag till avskjutningsregler och grundtilldelning. Styrelsen har den inriktning att det ska vara som tidigare år. En grundtilldelning delas ut och avlysningsjakt från och med mitten av november.

Bra om jaktlagen kontaktar sina markägare innan mötet och diskuterar ihop sig. Vidare är bra om Sveaskog har en representant som företräder dem på mötet.

Vi avser att lämna Viltdata och gå över till Jaktrapport.se. Den främsta anledningen till detta är att vi då kan kommunicera bättre med varandra samt att vi kan lägga upp dokument (en funktion som Viltdata i dag saknar).

Dagordning för älgmöte 2021 »


Postad 13 augusti, 2021