Stjärnsunds ÄSO

Älgskötselområde inom Gävle Dala VFO
Stjärnsunds ÄSO - www.saso.se

Kallelse till samråd för Stjärnsunds ÄSO

Dag 28 mars 2019
Tid 18:00.
Plats Österbyn Bygdegård med adress Österbyn 123.

Dagordning
Öppnade av mötet
Genomgång av höstens/vinterns älgjakt
· Resultat från Viltdata
· Frågor rörande avskjutning och tilldelning o Skogis
· Övriga frågor rörande jakten som var

Flyginventering kommande säsong?
· Vi har fått ett material från Garpenberg som kommer presenteras på mötet.

Utbildning/genomgång spillningsinventering och utdelning av kartor.

Avslutning

Välkomna


Postad 14 mars, 2019