Stjärnsunds ÄSO

Älgskötselområde inom Gävle Dala VFO
Stjärnsunds ÄSO - www.saso.se

Kallelse till samråd för Stjärnsunds ÄSO

Dag 28 mars 2019
Tid 18:00.
Plats Österbyn Bygdegård med adress Österbyn 123.

Dagordning
Öppnade av mötet
Genomgång av höstens/vinterns älgjakt
· Resultat från Viltdata
· Frågor rörande avskjutning och tilldelning o Skogis
· Övriga frågor rörande jakten som var

Flyginventering kommande säsong?
· Vi har fått ett material från Garpenberg som kommer presenteras på mötet.

Utbildning/genomgång spillningsinventering och utdelning av kartor.

Avslutning

Välkomna

Postad 14 mars, 2019

Utbildning i åldersbestämning

Nu har vi fått ta på en utbildare som kan lära oss att åldersbestämma älgar genom att räkna årsringar i tänderna.

Datum: 23 oktober

Tid: 18:00

Plats: Älgparken i Långshyttan (ev är den normala infarten stängd i och med att man har stängt för säsongen).

Anmälan till Per Torsell senast den 22 oktober 12:00. Max tre personer/lag. Lag som inte har skjutit någon äldre älg får också deltaga.

Utrustning

· Kindtänderna från de älgar som inte är kalvar och fjolingar.

· Ny bågfil för metall.

· Metallplattfil modell fin

· Lupp 10 x eller motsvarande.

· Skruvstäd som sitter fast i vedkubbe eller är fordonsmonterade. Vi kommer att såga tänderna utomhus eftersom vi inte får dra in ben- och köttspån i lokalen. Ni som dylikt skruvstäd tar med sig. Ju fler städ ju fortare kommer det gå.

· Fick- eller pannlampa så Ni ser vad Ni håller på med när NI sågar.

· Kläder för att kunna vara utomhus.

· Plastpåse för att kasta resterna. Det kommer inte finns någon soptunna att kasta skräp i på plats utan Ni tar med skräpet hem.

· Kaffetermos med valfritt tillbehör. Daniel och Lillemor är troligen på älgjakt i Jämtland.

· Märk upp era grejer så rätt ägare åker hem med sina grejer.

Förberedelser

Ta bort kött och slamsor från käken såga gärna bort övriga delar från käken så ni endast får en bit med käkbenet och kindtänderna kvar. Det ska gå att fästa biten i ett skruvstäd . Rensa bort märg inne i käkbenet. Torka biten på ett torrt ställe i solen. Märk upp käkarna så NI kommer ihåg vilken älg käken tillhör.

Upplägg av kvällen

18:00 Samling

18:10 Teorigenomgång

18:45 Praktisk sågande och räknade samt kaffedrickande och allmänt älgsnack medans man väntar på handledning.

Ca 20:30 Återställning av lokal och avslut av kvällen.

Kvällen är ett samarrangemang mellan Jägareförbundet Dalarna, Studiefrämjandet och Stjärnsunds ÄSO.

Postad 2 oktober, 2018

Stjärnsunds älgskötselområdes företagskonto

8103-4 914604427-7

Observera att alla inbetalningar till kontot skall märkas med jaklagsnamn.

Postad 4 januari, 2012